Dlaczego Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej?

Dlaczego Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej?

Dlaczego Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej? Członkostwo w UE może przynieść wiele korzyści, w tym umożliwić swobodny handel i przepływ towarów, a także dostęp do dużego rynku konsumenckiego oraz możliwość zamieszkania i pracy w każdym z 27 krajów członkowskich. Pomimo swojej niedawnej historii, kraje członkowskie UE mocno wspierają Ukrainę i zaangażowały się w pomoc dla tego kraju w obronie przed Rosją.

Prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenskyy podpisał wniosek o członkostwo w UE. Do osiągnięcia tego celu będzie jednak długa droga. Kilka europejskich krajów publicznie poparło ten ruch, a szczególnie głośno o tym mówiły Węgry. Zanim Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem UE, mogą minąć lata. Komisja Europejska przygotowuje formalną opinię na temat wniosku Ukrainy o członkostwo w UE. Decyzja ta ma zapaść w najbliższych tygodniach.

Według własnych statystyk UE, 86 procent Ukraińców uważa, że ich kraj powinien być częścią UE. Unia Europejska wydaje się być otwarta na ten pomysł – w zeszłym tygodniu w Avignon we Francji odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych, na którym omawiano tę kwestię. Niektórzy przywódcy UE już wyrazili swoje poparcie dla bliższych więzi gospodarczych z Ukrainą.

Niemniej jednak, prawdziwym pytaniem jest, czy UE jest w stanie zaakceptować kraj o stosunkowo słabych wynikach w zakresie praw człowieka. Niektóre zachodnie państwa członkowskie UE obawiają się, że równowaga sił przesuwa się na wschód. Kilka z nich wskazało na potrzebę głębokich reform politycznych i gospodarczych na Ukrainie.

Na przykład, ostatni sondaż przeprowadzony we wschodniej Ukrainie sugeruje, że dwie trzecie respondentów popiera ideę członkostwa w UE. Trudno jednak powiedzieć, czy ta liczba ulegnie zmianie.

Innym przykładem jest Umowa o Partnerstwie i Współpracy (PCA), która została podpisana w 1998 roku i wygasła w 2008 roku. Umowa skupiała się na takich kwestiach jak prawa obywatelskie i polityczne, dobrobyt społeczny, integracja gospodarcza i wolna prasa.

W podobnym duchu dokumenty Partnerstwa Wschodniego nie zawierają bezpośredniego potwierdzenia, że Ukraina znajdzie się wśród pierwszych państw Europy Wschodniej, które wejdą do UE. Partnerstwo Wschodnie ma być raczej platformą do większej integracji gospodarczej i dialogu politycznego.

Co więcej, Kryteria Kopenhaskie, które zostały przyjęte na szczycie w Kopenhadze w 1993 roku, wymagają, aby państwo miało ustanowiony demokratyczny rząd, rządy prawa i odpowiednie wolności. Chociaż Kryteria Kopenhaskie nie są twardą i szybką regułą, wielu urzędników UE wskazywało na potrzebę głębokich reform politycznych i gospodarczych na Ukrainie.

Podczas gdy UE jest gotowa pomóc Ukrainie w jej wysiłkach wojennych, faktem jest, że droga do członkostwa jest długa. Ukraina będzie musiała spełnić wszystkie wymogi UE, aby uzyskać pełne członkostwo. Oznacza to przyjęcie kompleksowego zestawu praw i regulacji UE, jak również zintegrowanie gospodarki z euro. Proces ten ma również istotne implikacje dla polityki wewnętrznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *