Dlaczego Spartanie mieli dobrze wyszkoloną armię

Dlaczego Spartanie mieli dobrze wyszkoloną armię

W starożytnym świecie Sparta była miastem-państwem, które kontrolowało Peloponez i otaczające go regiony. Była to jedna z najpotężniejszych wspólnot politycznych w świecie greckim. Spartanie nie byli jednak szczególnie sprawni w prowadzeniu wojny. Pomimo wysokiej reputacji jako siły militarnej, ich taktyka była ograniczona. W dużej mierze polegali na wąskim zestawie manewrów. Chociaż byli w stanie się obronić, nie mogli podbić innych greckich miast.

Spartanie mieli system edukacji, znany jako agoge, który od niemowlęctwa przygotowywał chłopców do życia w armii. Chłopcy byli wysyłani z domu w wieku siedmiu lat, aby uczyć się w koszarach wojskowych. Na początku uczyli się tylko podstaw czytania i pisania. Później uczono ich umiejętności przetrwania i technik wojskowych. Dziewczynki również otrzymywały treningi, w tym tańca i skoków. Na dobrą sprawę, nauczyły się wielu sztuk walki.

Potęga Spartan rosła stale przez cały okres archaiczny. Na początku V wieku Sparta liczyła około 8000 dorosłych obywateli płci męskiej. Ich populacja zmniejszyła się jednak pod koniec V wieku z powodu częstych wojen. W tym czasie Sparta stała się mniej znacząca.

Chociaż Spartanie mieli dobrze wyszkoloną armię, nie byli szczególnie uzdolnionymi wojownikami. Wielu mężczyzn było tchórzliwych. Kilku z ich bohaterów było ludźmi, tak jak każdy inny Grek. Mimo to, byli szanowani. Niektórzy autorzy pisali biografie prawdziwych Spartan, aby uczyć lekcji o bohaterstwie.

Spartanie mieli również system instytucji. Należała do nich rada starszych. W radzie tej reprezentowany był każdy obywatel Sparty. Starsi po sześćdziesiątce byli uważani za wystarczająco silnych, by sprawować urząd dożywotnio.

Wśród wielu czynników, które przyczyniły się do sukcesu militarnego Sparty, byli ich heloccy niewolnicy. W miarę jak Sparta zdobywała władzę, musiała utrzymywać swoje siły wojskowe w domu, by chronić swoich helotów. To sprawiło, że konieczne było szkolenie żołnierzy, aby byli jak najbardziej skuteczni. Dlatego Spartanie opracowali rygorystyczny system organizacji.

Armia Spartan była zorganizowana w falangę, prostokątną formację żołnierzy i broni. Falanga uniemożliwiała wrogowi przeniknięcie przez jej linie. W przeciwieństwie do większości ówczesnych armii, Spartanie walczyli tak długo, jak byli fizycznie zdolni. W czasie kampanii wojskom spartańskim towarzyszyli Skiritai i kontyngenty państw sprzymierzonych.

Przez cały okres klasyczny Spartanie rozwijali podwójne królowanie. W jednym czasie rządziło dwóch królów, a ich władza była ograniczana przez Radę Starszych.

Siła militarna Spartan opierała się na świadomości organizacyjnej i taktycznej. Podczas bitwy Spartanie byli zorganizowani w oddziały zwane enomotiai, które składały się z sześciu morai. Szwadrony te składały się z pięciu76 ludzi pod wodzą pentekontera i polemarchosa.

Podczas złotego wieku wojennego armie mykeńskie były mieszanką włóczni i tarcz typu Dipylon. W przeciwieństwie do innych polis, Lacedemończycy byli od dzieciństwa musztrowani do życia wojskowego.

Pomimo siły militarnej Spartan, w polu nie byli oni lepsi od innych Greków. Spartanie byli tak samo skorumpowani jak inni starożytni Grecy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *