Dlaczego muszla małża jest ciężka i bocznie spłaszczona

Dlaczego muszla małża jest ciężka i bocznie spłaszczona

Muszla małży ma różne kształty, które są zależne od czynników środowiskowych. Na przykład małże i przegrzebki mają charakterystyczne grzbiety, które nie są przytwierdzone do muszli. Są one również organizmami bentosowymi i często służą jako organizmy żywiące się filtrami.

Ponadto zawierają dużą gonadę, która może stanowić nawet 50% objętości ciała. Gonada ta jest narządem rzucającym się w oczy, który pojawia się tylko w okresie rozrodczym. U ostryg jest ona biała, a u przegrzebków czerwona. W zależności od gatunku gonada może magazynować glikogen lub jaja.

W kilku badaniach odnotowano zmiany biometrii muszli w odpowiedzi na parametry środowiskowe. Obejmują one rozmiar, kształt, grubość, obciążenie złamaniem i odporność na złamanie muszli. Niektóre z tych parametrów były badane wzdłuż gradientów równoleżnikowych, podczas gdy inne były badane tylko w jednym miejscu.

Małże zbudowane są z węglanu wapnia. Ich kształt może być różny od owalnego do kulistego. Ich muszle tworzą trzy warstwy: zewnętrzna skorupa, obszar umbo i wewnętrzne tkanki miękkie.

Chamelea gallina to ważny pod względem handlowym małż z Morza Adriatyckiego. Oprócz wartości ekonomicznej, gatunek ten jest dobrym modelem do badania wpływu warunków środowiskowych na morfologię muszli. Wykorzystując go jako model, w obecnej pracy badano fenotypowe odpowiedzi cech muszli na SST. Podczas gdy efekty parametrów środowiskowych bezpośrednio wpływają na morfologię muszli, mogą one pośrednio wpływać na szereg innych aspektów biologii mięczaków.

Na przykład, wyższe temperatury mogą powodować wyczerpanie tlenu w małżach, co negatywnie wpływa na ich wydajność fizjologiczną. Podobnie, niższe temperatury wody mogą uniemożliwić tarło. Innym czynnikiem wpływającym na rozwój muszli są zachowania unikające. Powoduje to, że małże zużywają mniej energii na wzrost somatyczny, co z kolei zmniejsza tempo, w jakim rosną ich muszle.

W porównaniu z chłodniejszą populacją, ciepłe populacje mają bardziej porowate muszle. Mają też cieńsze muszle. Chociaż zmiany te mogą nie wynikać z przyczyn ekologicznych, mogą być wynikiem adaptacji genetycznej. W konsekwencji te zmiany w morfologii muszli mogłyby prowadzić do modyfikacji odporności muszli, a tym samym wpływać na przetrwanie gatunku.

Jedną z najbardziej widocznych cech gatunków monomiońskich jest obecność mięśni przywodzicieli. Mięśnie te działają w opozycji do więzadła i znajdują się w pobliżu przednich i tylnych brzegów zaworów muszli. Odgrywają one również rolę w zamykaniu zastawek. Przywodziciele można podzielić na dwie części: część gładką i część przednią większą.

Morfologia omułka Quagga Dreissena bugensis wykazuje plastyczność morfologii muszli w stosunku do głębokości. Gonada jest widoczna tylko podczas tarła, ale wewnętrzne miękkie części małży nie są całkowicie zamknięte.

Małż Mya arenaria ma bardziej okrągły kształt z krótszym ciałem. Oprócz cech morfologicznych, te dwa gatunki charakteryzują się dużą sztywnością, zmniejszonym obciążeniem przy złamaniach oraz zmniejszoną grubością. Dlatego też cechy te związane są z warunkami silnego stresu w wysokiej temperaturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *